• Αρχική
  • Η Εταιρεία
  • Εξοπλισμός
  • Τεχνολογία
  • Παραγωγές
  • Online Παραγγελίες
  • FileServer
  • Επικοινωνία


 

 

 

 

Πληκτρολόγηση κειμένων  σελιδοποίηση


Η ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ στον τομέα αυτό διαθέτει 7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC), 2 Macintosh, 2 εκτυπωτές και 2 scanner, για την ανάλυση των φωτογραφιών, μονάδα παραγωγής φιλμ (εικονοθέτης) και μηχάνημα παραγωγής έγχρωμων δοκιμίων.

Από τον Υπολογιστή απευθείας στον τσίγκο (CtP)


Η εταιρία μας απέκτησε πρόσφατα μηχανή παραγωγής τσίγκων απευθείας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την Suprasetter της Heidelberg. Με την διαδικασία αυτή παίρνουμε τους τσίγκους της εκτύπωσης χωρίς την παρεμβολή φιλμς, με αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση του αντικειμένου μας.

Φιλμ  μοντάζ


Στον τομέα αυτό ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 4 φωτεινά τραπέζια, μία κάμερα Klimch, 2 φωτομεταφορεία και ένα εμφανιστήριο τσίγκων τελευταίας τεχνολογίας.

Βοηθητικά Μηχανήματα


Η εταιρία διαθέτει μικρά βοηθητικά μηχανήματα για σακουλοποίηση, επικόλληση ετικετών και συσκευασία πακέτων (τσέρκι).

 

 © 2009 Lithographia.gr

 

Το έργο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων γηια την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services), συγχρηματοδοτείται

 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ