• Αρχική
  • Η Εταιρεία
  • Εξοπλισμός
  • Τεχνολογία
  • Παραγωγές
  • Online Παραγγελίες
  • FileServer
  • Επικοινωνία
 
 
 
 

            Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

                   ΤΚ 570 01 - Τ.Θ. 320

 

 

           ΤΗΛ: 2310 466.776

 

            FAX: 2310 466.699

 

               E-mail

 
 

 © 2009 Lithographia.gr

 

Το έργο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων γηια την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services), συγχρηματοδοτείται

 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ